Parama

Gerb. Tėveliai

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas Lietuvos gyventojai gali išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi iki 2 % paremti pasirinktą ūkio subjektą.

2015 m. Žeimelio  gimnazija gavo 1200 Eur paramą iš  gyventojų 2% pajamų mokesčio. Už šias lėšas mokykla įsigijo 4 mikrofonus, apmokėjo spaudos prenumeratą bei finansavo labai gerai besimokančių mokinių išvyką į Šiaulių „Rūtos“ fabriką.
2015 m. mokyklą parėmė UAB „Žiemagra“. Lėšos skirtos muzikinei aparatūrai įsigyti. Taip pat mokyklą parėmė Žeimelio ž. ū bendrovė.  Ši parama skirta užuolaidoms mokyklos aktų salei  įsigyti. Jau antri metai mokyklą remia buvusi mokinė Vida Mikužytė Varanauskas, šiuo metu gyvenanti JAV.  Parama skiriama tautinei pilietinei mokinių savimonei ugdyti.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą,  ir prašome prisidėti prie paramos šiais metais.

Jums nutarus iki 2 % savo pajamų mokesčio skirti mokyklai reikia užpildyti specialią formą FR0512 internete arba ją pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai.

* Paramos gavėjo pavadinimas: Pakruojo r. Žeimelio gimnazija
* Mokyklos kodas: 190067284
* Mokyklos adresas: Vytauto Didžiojo 8, Žeimelis, LT-5232, Pakruojo rajonas
* Banko pavadinimas: AB DnBNORD bankas
* Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT344010045600018320
* Banko kodas: 40100
 Būtina deklaruoti iki gegužės 1d.

Mokyklos bendruomenės vardu: gimnazijos direktorė  Vilma Kaminskienė

Parašykite komentarą