Geg
18
2016

TARPTAUTINĖ METODINĖ KONFERENCIJA

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ TARPTAUTINĖ METODINĖ- PRAKTINĖ KONFERENCIJA „VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS”

m1
Gegužės 9d. vykusioje konferencijoje dalyvavo trijų Pakruojo rajono mokyklų (Žeimelio, Linkuvos gimnazijų bei Rozalimo pagrindinės mokyklos) ir Latvijos Respublikos Rygos lietuvių mokyklos pradinių klasių mokytojos. Renginio pradžioje buvo pasirašyta bendravimo ir bendradarbiavimo sutartis tarp Žeimelio gimnazijos ir Rygos lietuvių mokyklos. Sutartį pasirašė gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė ir jos kolegė iš Rygos Ana Treja.
Konferencijos tikslas- pateikti vertinimo ir įsivertinimo metodų ir būdų, padedančių stebėti mokinių išmokimą pamokoje, atskleisti jų saviraišką, gebėjimą vertinti ir įsivertinti neformaliajame ugdyme, atkreipti dėmesį į specialiųjų poreikių mokinių vertinimą bei akcentuoti vertinimą kaip informacijos apie mokinio pažangą teikimo būdą.
Mūsų rajono mokytojos susipažino su Latvijos Respublikos mokinių vertinimo metodais, būdais ir formomis bei supažindino koleges latves, kaip jos vertina mokinius. Buvo sudarytos galimybės konferencijos dalyvėms reflektuoti įgytą patirtį ir gebėjimus.
Konferencijos eigoje buvo išklausyti 5 pranešimai:
„Mokinių saviraiška: vertinimo aspektai“. Pranešėja mokytoja metodininkė Gitana Šimulynienė, Rozalimo pagrindinė mokykla. „Mokinio vertinimas ir įsivertinimas neformaliajame ugdyme“. Pranešėjos metodininkė Marytė Pališkienė ir vyr.mokytoja Joana Gelžinienė, Linkuvos gimnazija. „Vertinimas ir įsivertinimas Rygos lietuvių mokyklos pradinėse klasėse“. Pranešėja Metodininkė Regina Kriščiūnaitė. „Specialiųjų poreikių mokinių vertinimas“. Pranešėja specialioji pedagogė logopedė metodininkė Diana Freibergienė, Žeimelio gimnazija. „Vertinimas kaip informacijos apie mokinio pažangą teikimo būdas“. Pranešėjos metodininkė Lena Zapalskienė ir vyr.mokytoja Onutė Grigaliūnienė, Žeimelio gimnazija.
Dalyvės aplankė liuteronų bažnyčią, apžiūrėjo „Žiemgalos“ muziejaus ekspoziciją, mokinių fotografijos parodą bei dalyvavo edukacinėje programoje.

Žeimelio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Lena Zapalskienė ir
vyr.mokytoja Onutė Grigaliūnienė

Geg
18
2016

SU MAMYČIŲ DIENA


Su didžiuliu džiaugsmu ir jauduliu mūsų mokyklos pradinukai laukė Mamyčių dienos. Joms skambėjo gražiausios dainelės, akis džiugino išmokti šokiai, nuoširdžiausi eilėraščiai. Mamytėms vaikai piešė pačias spalvingiausias pasaulyje gėles, kurios spinduliavo meilę: „Ačiū tau, kad esi, Mama. Kas aš be tavęs?”

Geg
16
2016

Vaikų piešinių konkursas „ Mano šeimos gydytojas“


Ligonių kasos nuo 2016 vasario 1 iki kovo 31 dienos buvo paskelbusios vaikų piešinių konkursą „ Mano šeimos gydytojas“, kuriame kvietė dalyvauti visus šalies pradinių klasių mokinius. Vaikams reikėjo nupiešti savo šeimos gydytoją,  pavaizduoti, kaip jis gydo mamą, tėtį, brolį, sesę, močiutę, senelį, tetą ar dėdę, ir piešinius siųsti Šiaulių teritorinei ligonių kasai.
Pirmokai, sužinoję apie konkursą, nusprendė jame dalyvauti. Per dailės pamoką aptarėme,  kas yra šeimos gydytojas, kokios jo pareigos, kaip ir ką jis dirba. Mokiniai išsakė savo nuomonę, kokia yra sveika šeima ir kaip reikia gyventi, kad būtume sveiki. Po to mokiniai piešė eskizus ir, išsirinkę geriausią variantą, ėmėsi tapyti konkursinį darbą. Piešiniai buvo išsiųsti į Šiaulių teritorinę ligonių kasą.Nekantriai laukėme rezultatų. Labai apsidžiaugėme, kai sužinojome, kad mūsų klasės mokinė Deividė Bertulaitytė tapo šio konkurso laureate. Iš 1500 mokinių darbelių buvo atrinkti 30 geriausių.  Deividės darbas buvo vienas iš jų.
Gegužės 12 dieną vykome į Šiaulių fotografijos muziejų, kur jauniesiems dailininkams buvo įteikti prizai ir padėkos raštai. Nugalėtojus ir jų mokytojus sveikino šalies sveikatos ministras, Šiaulių meras ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos generalinis direktorius.Po iškilmingų apdovanojimų mokiniai galėjo apžiūrėti Šiaulių fotografijos muziejų.

1-os klasės mokytoja Lena Zapalskienė

Geg
15
2016

Rajono mokyklų bibliotekininkų seminaras Žeimelyje


Gražų gegužės dešimtos rytą į  Žeimelio gimnaziją rinkosi  būrelis rajono mokyklų bibliotekininkių į seminarą „Žiemgalos krašto bibliotekų veikla. Gerosios patirties sklaida“. Bibliotekininkės rinkosi turėdamos tikslą sužinoti, kas naujo vyksta mūsų Žiemgalos krašto bibliotekose. O jų turime net tris: Žeimelio gimnazijos,  Juozo  Paukštelio viešosios bibliotekos padalinį ir Žeimelio žemės ūkio mokyklos.
Žeimelio gimnazijoje bibliotekininkes muzikiniais kūriniais pasveikino broliai Erikas ir Benas Magee. Septintokas Erikas  trimitu atliko vengrų  kompozitoriaus Franz Legar  valsą iš arijos „Merry Widow“. Šeštokas Benas atliko vokiečių  kompozitoriaus Oscar Rieding fragmentą iš koncerto smuikui B-minor. Gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė pristatė  mokyklos istoriją. Aš (šių eilučių autorė) pasidalinau gerąja patirtimi auginant skaitytoją. Po seminaro išskubėjome į Žiemgalos krašto muziejų, kur mūsų jau laukė muziejaus vedėja Daiva  Skrupskelytė  su įdomia edukacine programa ir pasakojimu apie muziejų. Po gražiai praleisto laiko muziejuje  apsilankėme Žeimelio evangelikų – liuteronų  bažnyčioje. Čia mus pasitiko bažnyčios evangelikų liuteronų bendruomenės pirmininkė Marta Usonienė. Apžiūrėjome bažnyčios vidų, išklausėme trumpą pasakojimą apie bažnyčios istoriją. Kas nepatingėjo, užlipo pažiūrėti net  bažnyčios  laikrodžio. Po pietų, truputį pailsėjusios, keliavome į Žeimelio daugiafunkcinį centrą, kur įsikūręs Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos padalinys. Čia bibliotekininkė Virga Balčiūnienė mums papasakojo ir parodė, kaip veikia skaitmeninis skrebinimo aparatas, kuris  yra atvežtas pagal Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio  viešosios  bibliotekos įgyvendinamą projektą „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“ .  Mielai daugiafunkcinio centro patalpas mums sutiko parodyti Daiva Gasėnienė. Tačiau mūsų kelionė dar nesibaigė. Iš čia išskubėjome į Žeimelio žemės ūkio mokyklą pas bibliotekininkę Reginą Noreikienę. Didelė ir graži  biblioteka,  šiltas priėmimas prie arbatos puodelio maloniai nuteikė bendravimui. Regina papasakojo apie savo veiklą, padeklamavo gražių eilių.
Laikas prabėgo greitai ir turiningai. Tikiuosi, kad seminaras visoms dalyvėms patiko, o mūsų Žeimelį jos pamatė kaip turtingą ir gražų miestelį.

Bibliotekininkė Virgutė Gribienė

Geg
15
2016

Ačiū tau, kad esi!


Tokiais dėkingumo  žodžiais buvo pavadinta Žeimelio gimnazijos šventė – gimnazijos diena. Renginys surengtas jau antrą kartą. Gimnazijos šventėje dalyvavo ne tik bendruomenės nariai, bet  ir garbūs svečiai- seimo narys Vitalijus Gailius,  tarybos narys  Gintaras Šurna ir Žeimelio seniūnė Vitalija Dobrovolskienė.
„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Išsilavinimas yra pats didžiausias turtas, kuris bus su mumis, kur mes benueitume. Pačias džiaugsmingiausias akimirkas mes išgyvename mokykloje, ne veltui sakoma: jei kartais pritrūktų saulės, ateikime ir nors spindulėlį paimkime iš pačių gražiausių mokykloje išgyventų metų“, – šventės pradžią skelbė gimnazistai Mintarė Simonaitytė ir Airidas Dumbra.
Visus susirinkusius renginio pradžioje nudžiugino į ansamblį trumpam susibūrę gimnazijos mokytojai, mokinių įkvėpėjai ir vedliai.  Pradinių klasių mokiniai parodė programėlę savo Mamytėms ir pasveikino jas su Motinos diena.  Didelio dėmesio sulaukė vyresniųjų gimnazistų pasirodymai.  Aleksas Pašuškevičius pristatė savo projektą – trumpametražį filmą, paremtą istorijos faktais. Agnė Bulytė pasidalino patirtimi, kurią įgijo 12 metų praleidusi mokyklos suole – mergina savo viešojoje kalboje nestokojo patarimų, kaip prisijaukinti sėkmę.
Gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė teigė, kad ši šventė skirta pasidžiaugti mokinių kūrybiniais ir meniniais sugebėjimais, jų įgyta patirtimi. Už įvairią pagalbą gimnazijai padėkojo  mokinių tėveliams – jiems įteikė padėkos raštus. „Ačiū jums visiems, kad esate ir padedate gimnazijai augti, tobulėti ir stiprėti“, – dėkojo visiems, kasdien gimnazijai atiduodantiems dalelę savęs,  gimnazijos direktorė.
Muzikiniai gimnazistų pasirodymai, svečių sveikinimai, projektinio darbo pristatymas ir parodos paliudijo, kad  gimnazijoje mokosi talentingos asmenybės.
Direktorės pavaduotoja Laima Almonaitienė

Bal
21
2016

Tarptautinė vaikų knygos diena

Balandžio 2-ąją yra minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Tą dieną yra gimęs žymus danų pasakų kūrėjas Hansas Kristianas Andersenas.
Kasmet geriausieji  mokyklų skaitytojai apdovanojami renginiu, kurį organizuoja rajono  bibliotekininkai. Balandžio 5 d.  12 geriausių 4 kl.  skaitytojų buvo pakviesti į J. Pakalnio muzikos mokyklą, kur žiūrėjo gražų jaunųjų muzikantų ir dainininkų koncertą.
Balandžio  11-14 d. knygos dienos  šventė tęsėsi mokykloje. Joje dalyvavo 1- 5 klasių mokiniai.  Šiai šventei ruošėmės visus metus. Mokiniai nupiešė gražių piešinių, kuriais papuošė aktų salę, paruošė  ištraukas raiškiajam skaitymui iš   V. Žilinskaitės kūrybos. Dramos būrelis, vadovaujamas mokytojos Ritos Ovaldaitės, pastatė dviejų dalių spektaklį „Iš pelių ir katinų gyvenimo“ pagal V. Žilinskaitės pasakas „Katinai“ ir „Peliukės Liūkės įspūdžiai“. O kaip greitai prabėgo laikas  žaidimų popietėje.  Vaikai turėjo atspėti teisingą knygutės pavadinimą, įminti mįsles, surimuoti ketureilį, sudėti dėlionę pagal knygutės viršelį. Visi norintys galėjo išbandyti knygos nešimo ant galvos rungtį. Baigiamojo renginio  metu „Skaitau- svajonių namą statau“ vyresniuosius  draugus dainele ir gražiu šokiu pasveikino darželinukai – būsimi pirmokai.  Paskui kiekvienos klasės atstovai pristatė visų metų darbą – plakatą  su perskaitytomis knygutėmis. Geriausieji metų skaitytojai apdovanoti padėkos raštais ir knygutėmis. Tai Meilė Gurgždytė 1 kl., Gintautė Mickeliūnaitė 1 kl., Žydrūnė Guževičiūtė 2 kl.,  Urtė Bernotavičiūtė 2 kl., Elinga Dovidonytė 3 kl., Dalius Andrišiūnas 3 kl., Skaistė Dovidonytė 4 kl., Geda Kačerauskaitė 4 kl.
Graži šventė ir gera nuotaika džiugiai nuteikė naujiems darbams.

Bibliotekininkė Virgutė Gribienė

Bal
21
2016

Lankėmės parodoje „Nuo viršūnėlių iki šaknelių“


Ketvirtadienio popietę 3g klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Dianos Freibergienės ir rusų kalbos mokytojos Zinaidos Naudžiūnienės, apsilankė miestelio „Žiemgalos“ muziejuje eksponuojamoje Aloyzo Bėčiaus ir Sauliaus Zapalskio   tapybos ir skulptūrų  parodoje „Nuo viršūnėlių iki šaknelių“. Parodoje mokiniai apžiūrėjo ir įvertino gimnazijos mokytojo S. Zapalskio nutapytus  paveikslus, kuriuose vyrauja medžių, medienos motyvai. Akį patraukė ir A. Bėčiaus  kry­žiai ir nu­kry­žiuo­tie­ji,  pa­da­ry­ti iš įvai­rių me­džių ša­kų, ka­da­gio šak­nų. Šios šaknys įspū­din­gai na­tū­ra­liai at­kar­to­ja žmo­gaus si­lue­tą. Džiaugiamės turėdami galimybę dalyvauti pamokose  kitoje aplinkoje, kurios yra itin mums vertingos.

3g klasės mokinė Mintarė Simonaitytė

Bal
18
2016

Iliuzionisto pasirodymas mokykloje

Balandžio 6 d. gimnazijoje apsilankė iliuzionistas Rokas Bernatonis su programa „Tu esi magiškas“. Jau daugiau nei dešimt metų jis savo magijos pasirodymais priverčia aikčioti visus žiūrovus.  Rokui yra tekę ne kartą pasirodyti televizijoje, rodyti triukus JAV, D. Britanijos, Olandijos, Ispanijos scenose. Jis  du mėnesius praleido  iliuzionistų sostinėje  Las Vegase,  dalyvavo seminaruose, gastrolėse. Penktadienį iliuzionistas vėl išvyko į Las Vegasą. Ten dalyvaus vienoje televizijos laidoje. Taip pat Rokas Bernatonis yra pasaulio Gineso rekordo savininkas už aukščiausiai pasaulyje išmestą kortą.

Renginio metu iliuzionistas mokiniams parodė įspūdingų triukų, kurie prikaustė gimnazistų žvilgsnius ir privertė aikčioti iš nuostabos. Rokas taip pat pamokė mokinius, kaip atlikti vieną triuką. Be viso to, Rokas prakalbo apie šių dienų problemą– patyčias. Jis gimnazistams papasakojo apie patirtas patyčias  mokykloje, kaip buvo  sunku: jis neturėjo draugų, slėpė, jog yra iliuzionistas, nes bijojo likti nesuprastas. Jam sunkiai sekėsi  mokytis, bijojo rodyti savo sugebėjimus. Užsiimdamas magija, Rokas save realizavo. Visų subtilybių išmoko iš garsiausio Lietuvos iliuzionisto  Arvydo Stonio. Mokiniai liko labai patenkinti šiuo renginiu ir jiems ilgai atmintyje išliks šis daug gerų emocijų suteikęs susitikimas. Linkime Rokui didžiausios sėkmės Amerikoje!

3g klasės mokinė Mintarė Simonaitytė

Bal
03
2016

Edukacinė pamoka muziejuje

         Prieš Velykas mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai lankėsi „Žiemgalos“ muziejuje. Čia muziejaus vedėja Daiva Skrupskelytė mokė, kaip naujoviška technika gražiai dažyti margučius. Kol margučiai džiūvo, vedėja  aprodė muziejaus ekspoziciją  ir net pasiūlė paieškoti lobio! Kiekvienas, atidžiai apsižvalgęs, rado po rausvą paketėlį su siurprizu- užduotimi. Tada minė mįsles, galvojo patarles, prisiminė Velykų tradicijas.
Nešini dailiais margučiais grįžome į mokyklą, kur aptarėme pamoką. Visų nuomonės sutapo: pamoka labai patiko.

Pradinių klasių mokytoja   Onutė Grigaliūnienė

Bal
01
2016

Turto nuomos konkursas

PRANEŠIMAS APIE TURTO NUOMOS KONKURSĄ

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija viešo nuomos konkurso tvarka išnuomoja bendrabučio pastato I aukšte 15,45 kv. m ploto patalpą adresu Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelio mstl., Pakruojo r. sav. Pradinis nuompinigių dydis 0,18 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį. Nuomos trukmė 5 metai.
Konkursas vyks 2016 m. balandžio 12 d. 9.00 val. Žeimelio gimnazijos 117 kab. Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelis.
Paraiškas, užpildytas vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-328 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Žeimelio gimnazijos direktoriaus patvirtintomis nuomos sąlygomis  pateikti iki 2016 m balandžio 12 d. 9. 00 val. 118 kab. adresu Vytauto Didžiojo g. 8.
Pradinį įnašą, lygų 3 mėn. pradinių nuompinigių dydžiui 8,35 Eur (be PVM) sumokėti į sąskaitą LT594010045600283650, DNB banke.
Dėl turto apžiūros kreiptis tel.: (8 421) 45 022.

Žeimelio gimnazijos administracijos informacija

Ankstesnės naujienos «