Spa
18
2014

„Rudenėlio šventė – 2014“ Žeimelyje

Saulėtą spalio 10 dieną 11 val. miestelio aikštėje šimtamečio šakoto ąžuolo prieglobstyje vyko ,,Rudenėlio šventė 2014‘‘. Šventės organizatoriai – Žeimelio gimnazija, seniūnija ir daugiafunkcis centras. Šventės dalyvius pasitiko tranki kaimo kapelos, vadovaujamos Stanislovo Zuoko, muzika ir dainos. Šventės vedėjai: Gaspadinė – Daiva Gasėnienė, Gaspadorius – Žigimantas Krištopaitis, Rudenėlis – Dovilė Radavičienė ir Vasara – Solvita Galkutė. Gimnazijos 2-5 klasių mokiniai, jų tėveliai, kiti miestelio gyventojai į šventę atvyko su didžiulėmis pintinėmis, pilnomis užaugintų rudens gėrybių, pagamintų skanėstų, paruoštų meniškų darbelių. Ir ko čia tik nebuvo: tortų, pyragaičių, sūrių, vaisių ir daržovių, įvairių mezginių ir kitokių darbelių. Stebino iš rudens gėrybių padaryti miško gyvūnėliai, laivai ir lėktuvai, pabaisos ir pasakų herojai. Už simbolinę kainą pirkėjai  šlavė įvairiomis gėrybėmis ir darbeliais apkrautus stalus. Gimnazijos 6-2g mokinių ir miestelio senjorų paruoštos rudeninės kompozicijos bei papuošta scena visus žavėjo savo kūrybiškumu ir išradingumu. Šventės dalyviai grožėjosi originaliomis idėjomis, įgyvendintomis kuriant drabužius ir aksesuarus rudens tematika. Visi, kurie stebėjo 3g ir 4g klasių merginų, vadovaujamų mokytojos Ingos Strižigauskienės, sukurtų modelių demonstraciją, pasijuto tarsi nukelti į vietą, kurioje karaliauja ,,Rudens mada‘‘. Šventėje vyko aktyvi prekyba, skambėjo tranki muzika, linksmos dainos. Visi įsijungė į įvairiausius žaidimus, kuriuos organizavo šventės vedėjai. Nugalėtojai buvo apdovanojami  rudeniškais prizais. Baigiantis šventei, gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė padėkojo visiems, parengusiems šventę, džiaugėsi, kad ruduo – ne tik darganų, bet ir siautulingų mugių, kermošių ir pasididžiavimo savo darbais metas. Nuotaikinga šventė baigėsi. Šiemet Rudenėlis jau atsisveikino su žeimeliečiais. Bet kitais metais jis ir vėl sugrįš pas mus su savo gėrybėmis…

Žeimelio gimnazijos direktorės pavaduotoja Raimonda Gasperavičienė

 

Spa
14
2014

Mokytojų dienos šventė

Spa
02
2014

Europos kalbų diena Žeimelio gimnazijoje

Rugsėjo 26 dieną visose Europos valstybėse švenčiama Europos kalbų diena, kurios tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Ši diena mūsų gimnazijoje paminėta vedant netradicines pamokas.

Penktokai Europos kalbų dieną paminėjo darydami plakatus. Išklausę trumpo lietuvių kalbos mokytojos Vitos Songailienės pasakojimo apie skirtingų kalbų atsiradimą ir būtinybę mokytis kalbų, mokiniai atliko grupinę užduotį – visom oficialiom Europos Sąjungos kalbom užrašė  žodžius ačiū, labas bei frazes aš myliu tave, viso gero. Anot mokytojos, nelengva ir nepaprasta buvo pabandyti ištarti ir nukopijuoti kartais visai nematytas, nesuprantamas raides ar žodžius. Bet stengtis buvo verta ir įdomu – taip nusprendė po darbų pristatymo dauguma penktokų. Žiūrėk, dar ir pravers kada nors koks įsimintas žodis!

Lietuvių kalbos mokytojos Aldonos Plakbarzdienės vedamoje pamokoje 1g klasės mokinės Viktorija Leimontaitė ir Rimantė Morkūnaitė pristatė Kalbų dienai paruoštas pateiktis, kuriose aiškino kalbos svarbą, kodėl lietuvių kalba išskirtinė, pateikė daug įdomių faktų apie kalbas. Šias pateiktis pristatė ne tik savo klasės draugams, bet ir septintos klasės mokiniams. Po pateikčių pateikimo visi rašė trumpą rašinėlį „Kodėl reikia saugoti savo kalbą?“. Vėliau buvo išrinkti geriausi darbeliai ir paruoštas plakatas, skirtas Kalbų dienai.

Lietuvių kalbos mokytoja Roma Chainauskienė su 2ga ir 2gb klasių mokiniais pamokose „Per užsienio kalbą – į kitos kultūros širdį“ aptarė iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet ne visiems žinomus Europos kalbų faktus. Vėliau mokiniai klasės draugams pasakojo apie pasirinktų šalių kalbą, kultūrą ir istoriją, demonstravo vaizdo medžiagą – tai, ką įdomaus jie patys surado ir ką, jų nuomone, vertėtų žinoti ir kitiems.

Anglų kalbos mokytoja Dalia Petraitienė savo pamokoje aštuntokams surengė viktoriną „Ką žinai apie Europos kalbas?“. Susipažinę su įdomiais faktais, mokiniai atsakinėjo į klausimus. Už kiekvieną teisingą atsakymą viktorinos dalyviai buvo apdovanoti spalvingais lipdukais.

Anglų kalbos mokytoja Regina Burkanienė tą dieną su mažaisiais – antros ir trečios klasių mokiniais – kalbėjosi apie tai, kodėl svarbu mokytis užsienio kalbų. Anglų kalbos pamokoje šeštokams mokytoja pateikė klausimų apie senąsias ir dabartines pasaulio kalbas. Mokiniai ieškojo atsakymų internete ir aptarė tai, ką jie surado.

Rusų kalbos pamokoje, vedamoje Zinaidos Naudžiūnienės, aštuntos klasės mokiniai piešė jiems žinomų valstybių vėliavas, rusiškai įvardijo tų valstybių kalbas, jas užrašė.

Tokios netradicinės pamokos ne tik paįvairina mokymosi procesą,  praplečia mokinių akiratį,  bet ir ugdo bendradarbiavimo įgūdžius, skatina kūrybiškumą.

IMG_0015IMG_000720140926_09050220140926_103040

Lietuvių k. mokytoja Roma Chainauskienė

Rgs
28
2014

Kaip ketvirtokai tapo mokytojais

IMG_2205IMG_2199IMG_2216Viskas prasidėjo spalvų ir stebuklų šalyje – Brazilijoje. Vietiniai žmonės dėliodami siūliukus, rišdami juos ir mazgydami sukūrė linksmą ir gražų papuošalą – juostelę-apyrankę. Pasakojama, kad juostelę reikėdavę rišti trimis mazgais, tuo pat metu ištariant tris didžiausius troškimus. Šios apyrankės nebūdavo galima nusirišti, kol ji pati nesuplyš. Ši apyrankių pynimo mada atkeliavo ir į Žeimelį.Vieną gražią rudens dieną savo etikos pamoką Žeimelio gimnazijos pradinių klasių ketvirtokai nusprendė paskirti už save mažesniems – Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ priešmokyklinukams.  Vyresnieji su mokytoja Lena Zapalskiene ne tik prigamino spalvingų draugystės juostelių mažesniems draugams, bet ir nutarė išmokyti priešmokyklinukus šio meno.  Auklėtojos Liudos Krūminienės ugdytiniai kitais metais keliaus į pirmą klasę, kur juos tolesniam  gyvenimui ruoš pradinių klasių mokytoja Lena Zapalskienė. Taigi tai ne tik džiaugsmas vaikams, bet ir gražus bei tikslingas pedagogų bendradarbiavimas. Vaikams mokytoja jau iš anksto bus nesvetima, o mokytoja pamažu apsipras su tuo, kad po jau paaugintų ketvirtokų jos lauks maži pirmokėliai. Tai, ką vaikai įgijo per trumpą etikos pamoką svečiuodamiesi ir mokydami mažuosius kruopštaus juostelių rišimo, tikriausiai to nebūtų gavę, sėdėdami savo suole. Toks nuoširdus klausimas mokytojai, vaikams besiruošiant užsiėmimui: „o mes jų mažų pirštukų nenuspausim?“- pats geriausias įrodymas, kad draugystės apyrankės buvo dovanotos iš visos širdies.

Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui Laima Karpavičiūtė

Rgs
02
2014

Stovykla „Vieną kartą Žeimelyje“

stovyklos atidarymasLiepos 23-27 dienomis Lietuvos evangelikų liuteronų centras organizavo tarptautinę jaunimo stovyklą. Į stovyklautojų gretas įsijungė ir 5 Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkai: Agnė Bulytė, Samanta Sidaugaitė, Odeta Užkuraitytė, Justas Kazakevičius, Marius Žilgužis. Stovykla „Vieną kartą Žeimelyje“, skirta evangelikų liuteronų kunigų Kristijono Donelaičio ir Gothardo Frydricho Stenderio 300 metinėms paminėti, prasidėjo mišiomis. Stovyklautojams nuobodžiauti neteko: vyko paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir išvykos, koncertas, krepšinio varžybos ir vakarojimai prie laužo. Perkusiniais instrumentais groti mokė Kretingos meno mokyklos mokytojas Viačiaslavas Krasnopiorovas. Į Žeimelio kultūros namus buvo pakviesta jaunimo pamėgta elektroninės muzikos grupė iš Vilniaus „Golden Parazyth“. Du vakarus vyko krepšinio su žeimeliečiais varžybos, kurių nugalėtojais tapo šeimininkai. Apie K. Donelaičio gyvenimą ir kūrybą paskaitą skaitė Šilutės liuteronų parapijos kunigas istorikas Remigijus Šemeklis. Keistuolių teatro aktorius Justas Tertelis supažindino su teatru, mokė vaidybinio meno. Išklausę paskaitą, stovyklautojai interpretavo ir vaidino K. Donelaičio poemą „Metai“. Man, kaip šio krašto atstovei, teko pristatyti didingą Žiemgalos krašto asmenybę G. F. Stenderį. Buvo organizuotos išvykos į Pakruojo ir Dovydiškio dvarus. Lydimi kunigo J. Mišeikio ieškojome išlikusių liuteroniškų pėdsakų. Su mūsų miesteliu supažindino muziejaus „Žiemgala“ vadovas Pranas Razgus. Jis išsamiai papasakojo Žeimelio istoriją, supažindino su muziejuje saugomais eksponatais, parengtomis parodomis. Aplankėme liuteronų kapines ir koplyčią. Kraštietė etnologė Auksė Noreikaitė pravedė latvių kalbos pamokėlę su praktinėmis užduotimis. Labai įdomi ir naudinga buvo Vilniaus Dizaino kolegijos Taikomosios fotografijos katedros vedėjos dėstytojos Aurelijos Maknytės paskaita. Išklausę fotografavimo meno paslapčių, stovyklautojai su fotoaparatais pasklido po Žeimelio gatves. Užfiksuoti vaizdai nustebino dėstytoją, buvo nutarta surengti nuotraukų parodą Žeimelyje, o vėliau ir kituose Lietuvos kampeliuose. Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkai stovykloje susirado naujų draugų, geriau pažino evangelikų liuteronų tikėjimą, išklausė daug įdomių paskaitų, turėjo praktinių užsiėmimų. Stovyklautojams vadovavo ir jais rūpinosi Biržų, Žeimelio, Alkiškių kunigas Juozas Mišeikis, Kretingos meno mokyklos mokytoja Rūta Šulskienė, Klaipėdos universiteto dėstytoja Marta Karaliutė, Tauragės rajono Batakių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Karolis Skausmenis;  filmavimą ir laisvalaikį organizavo prodiuseris Tomas Pavilanskas Kalvanas, talkino menininkė iš Vilniaus Rūta Mėčėjienė. Paskutinę stovyklavimo dieną evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko konfirmacijos šventė. Stovyklautojai išsiskirstė, tačiau pradėti darbai dar nesibaigė. Iš nufilmuotų stovyklos akimirkų ir Žeimelio liuteronų parapijos istorijos bus kuriamas filmas, ruošiama nuotraukų paroda. Mūsų moksleiviai parengs kraštotyrinį darbą, pasidalins 12stovyklos įspūdžiais su draugais. Vyskupo M. Sabučio, kunigo J. Mišeikio ir stovyklos vadovų planuose jau sklando mintys apie kitų metų susibūrimą Žeimelyje. Tikimės, kad kitais metais jau prisijungs jaunimas iš Latvijos ir Žeimelis pamažu taps Lietuvos ir Latvijos evangelikų liuteronų jaunimo susibūrimų centru.

 

Kraštotyros būrelio vadovė Regina Noreikienė

Lie
02
2014

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Būk sveikas“

Birželio 16- 20 dienomis Žeimelio gimnazijos 6-10 klasių mokiniai buvo pakviesti į stovyklą ,,Būk sveikas‘‘. Pirmąją dieną moksleiviai susipažino, stovyklos vadovės Inga Strižigauskienė ir Raimonda Gasperavičienė pristatė stovyklos programą. Stovyklautojai parengė savo būrių prisistatymus, meninę programėlę, linksmai šoko, sukūrė stovyklos vėliavą. Sekančią dieną ėmėsi kūrybinės veiklos: nuvyko į Pakruojo dvarą ir čia sukūrė filmuką apie sveiką gyvenseną. Kuriant filmuką, talkininkavo mokytoja Eglė Saudargaitė. Stovyklos metu mokiniai apsilankė Pakruojo visuomenės sveikatos biure, kuriame įvyko įdomus ir naudingas susitikimas su vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialiste Vilma Žuvininkiene. Stovyklautojai išgirdo daug naudingų patarimų dėl sveikos gyvensenos, žiūrėjo šia tema filmukus, atliko įdomias praktines užduotis. Specialistė išsamiai ir kantriai atsakinėjo į vaikų užduodamus klausimus, apdovanojo dovanėlėmis. Neišdildomi įspūdžiai vaikų širdyse paliko po ekskursijos po Panemunę. Visus žavėjo kalnuotos vietovės, platūs kloniai, žilojo Nemuno vingiai, didingos senolių pilys, kelionė keltu. Paskutinį vakarą vyko madų šou, įdomūs žaidimai, karaokė, diskoteka, stovyklos veiklos aptarimas. Stovyklautojai savo laiškuose parašė, kad stovykloje praleistas laikas praėjo labai smagiai, turiningai ir greitai. Už tai tariame didelį ačiū Agentūros Visos Lietuvos vaikai Pakruojo skyriui, paskyrusiam stovyklos finansavimą.

Žeimelio gimnazijos direktorės pavaduotoja Raimonda Gasperavičienė

Bir
23
2014

Vasaros stovykla Žeimelio gimnazijoje

100_1258DSC04901100_1297DSC04906100_1261IMG_3563Birželio mėnesį Žeimelio gimnazijoje dvi savaites veikė dieninė vasaros stovykla vaikams, gaunantiems nemokamą maitinimą. Pirmą savaitę stovyklavo mažieji gimnazijos mokiniai, besimokantys 3-5 klasėse, o antrą savaitę vyresnieji – 6-8 klasių mokiniai. Su mokiniais dirbo pagalbos mokiniui specialistės: psichologė Rūta, sveikatos priežiūros specialistė Laima, socialinė pedagogė Daiva ir logopedė Diana.
Stovykloje vaikai kūrė savo komandų pavadinimus, vėliavas, šūkius, mokėsi būti kartu, bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti vieni kitus ir aktyviai bei sveikai leisti laisvalaikį. Stovyklautojai žaidė  įvairius judrius žaidimus, mankštinosi treniruoklių salėje,  atliko įvairias  kūrybines užduotis ir tiesiog draugiškai bei linksmai leido  laiką  kartu.
Mokiniai dalyvavo ir orientacinėse varžybose, kuriose ugdė savo pastabumą, gerino orientavimosi aplinkoje įgūdžius, mokėsi dirbti komandose. Be to, vaikams buvo organizuota išvyka į Naisius. Čia jie aplankė Baltų dievų muziejų, žemaitukų žirgyną, pamatė daug įvairių  inkilų.
Stovyklos uždarymo dieną stovyklautojus aplankė svečiai – profesionalūs futbolininkai iš Pakruojo „Kruojos“ klubo, žaidžiantys šalies futbolo „A“ lygos čempionate: komandos kapitonas Ričardas Beniušis, žaidėjas Tautvydas Eliošius, Gajanos nacionalinės rinktinės saugas Trayon Bobb ir treneris Aidas Dambrauskas. Svečiai pademonstravo futbolo žaidimo strategijas, kamuolio valdymo techniką, kartu su vaikais pažaidė futbolą.
Žeimelio gimnazijoje organizuota dviejų pamainų dieninė mokinių vasaros stovykla buvo puiki galimybė vaikams naudingai praleisti bent nedidelę dalį savo ką tik prasidėjusių vasaros atostogų, išbandyti įvairias aktyvaus laisvalaikio veiklas. Pagalbos specialistės, dirbusios su vaikais, džiaugėsi matydamos jų veiduose šypsenas ir atsisveikino su jais tikėdamos, kad tokia puiki nuotaika lydės vaikus ir jų vasaros atostogų metu.

Psichologė Rūta Balčiūnaitė

Bir
14
2014

Mokslo metų pabaigos šventė Žeimelio gimnazijoje

IMG_2404

Dzin dzin dzin skambučio aidas baigia nuskambėt,
Sudiev klasei, tartum sesei, jau gana mums čia sėdėt.
Jau atostogos už durų šaukia, moja piršteliu.
Su jomis einu skrajoti, semtis saulės spindulių.

Tokiais žodžiais prasidėjo birželio šeštosios rytas. Vasariškai šiltą, saulėtą rytą mokyklos aktų salėje prieš prasidedant vasaros atostogoms susirinko mokyklos bendruomenės nariai pasidžiaugti mokinių pasiekimais, mokytojų triūsu, geranoriškais mokinių tėveliais. Šventėje dalyvavo Seimo narys Vitalijus Gailius, jo padėjėjas Gintaras Šurna, Pakruojo savivaldybės administratoriaus pavaduotojas Justinas Jasiukaitis. Svečiai ne tik pasidžiaugė mokyklos pasiekimais, linkėjo mokyklos bendruomenei prasmingos, turiningos, saulėtos vasaros, tačiau ir Padėkos raštais apdovanojo 2G klasės mokinį Klaudijų Litvinską už dviejų gimnazijos penktokų išgelbėtas gyvybes. Seimo narys ir jo padėjėjas Gintaras Šurna Klaudijui padovanojo krepšinio kamuolį, skatindami vasarą sportuoti ir turiningai praleisti laiką. Mokyklos direktorė Vilma Kaminskienė Padėkos raštus už aktyvią visuomeninę veiklą, sportinius pasiekimus, dalyvavimą įvairiuose projektuose, konkursuose, olimpiadose įteikė gimnazijos mokiniams ir mokytojams. Mokslo metų finalinės šventės nuotaiką pagyvino merginų ansamblio (vadovė Irmina Nogobodienė) dainos ir šokėjų (vadovė Dovilė Radavičienė) pasirodymas. Šventės pabaigoje visi darniai sudainavome gimnazijos dainą ir nuleidome valstybinę vėliavą. Tai simbolizavo, kad baigėsi dar vieni mokslo metai, atnešę daug pasiekimų, džiaugsmo, malonių rūpesčių.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Gasperavičienė

IMG_2359IMG_2362IMG_2412IMG_2364IMG_2393IMG_2407IMG_2390IMG_2350

Bir
10
2014

Turininga išvyka

Birželio 4 dieną mes, 9b klasės mokiniai, vykome į ekskursiją, lydimi klasės auklėtojos Dianos Freibergienės ir direktorės pavaduotojos Raimondos Gasperavičienės. Ekskursijos metu aplankėme Zoknių oro uoste įsikūrusią NATO oro pajėgų policiją, Naisiuose esantį dažasvydį, žirgyną ir Baltų dievų muziejų. Atvykus į oro uostą, mus pasitiko karininkas Arnas, kuris priminė saugaus elgesio taisykles aerouoste ir pakvietė apsilankyti trečiajame NATO kariniame padalinyje. Ten susipažinome su oro uosto istorija, sužinojome apie tuos naikintuvus, kurie anksčiau buvo atskridę ir tuos, kurie šiuo metu patruliuoja Lietuvos oro erdvėje. Padėkoję už turiningai praleistą laiką, nuvažiavome papramogauti į Akropolį, po to vykome į Naisius. Ten berniukai žaidė dažasvydį, o mergaitės, pabūgusios tokių pramogų, aplankė žirgyną ir Baltų dievų muziejų. Sužinoti daugiau apie Naisius mums padėjo gidė Viktorija, kuri išsamiai papasakojo apie kiekvieną Baltų skulptūrą ir netgi parodė boružių inkilą. Esame dėkingi savo auklėtojai Dianai Freibergienei už labai įdomią išvyką. Mums malonu, kad aplankytose vietose patyrėme daug naujų įspūdžių ir maloniai pabendravome.

Igb klasės mokinė Mintarė Simonaitytė

DSC01680DSC016DSC01667

Bir
08
2014

„Skambėk, pavasarėli“

 Gegužės 30 dieną jau trečius metus iš eilės mūsų mokyklos vokaliniai merginų ansambliai, vadovaujami Irminos Nogobodienės, vyko į dainų šventę „Skambėk, pavasarėli“, rengiamą Triškoniuose. Šventėje šiemet dalyvavo daug ansamblių, duetų bei solistų. Mūsų ansambliai atliko keturias dainas: jaunesniųjų grupė padainavo dainas „Angelas“ ir „Riešutas“, vyresniųjų grupė – „Laimingesni“ ir „Amore“. Po renginio visi buvo kviečiami susipažinti bei pabendrauti. Mes esame labai laimingos, kad jau trečią kartą galėjome dalyvauti tokioje gražioje šventėje.

Igb klasės mokinė Mintarė Simonaitytė

Ankstesnės naujienos «