Lap
22
2015

Dešimtokų išvyka į Anykščius

Lap
18
2015

Išvyka į Šiaulius

 Š.m. lapkričio 13 d., mes, 3g klasės mokiniai, vykome į Šiaulius. Pirmiausia apsilankėme pabėgimo kambaryje Šiaurės Korėjos tematika. Galvosūkių atrakcionas įsikūręs buvusioje „Tauro“ gamykloje. „Įkalintos“ komandos tikslas – per 45 minutes, atliekant įvairias logines užduotis, pereiti kelis kambarius ir „pabėgti iš kalėjimo“. Kitu atveju laukia neišvengiama tremtis į darbo stovyklą.  Po šios pramogos keliavome į „Domino“ teatro spektaklį „Žirklės“. Tai kriminalinė komedija, vienintelis tokio žanro spektaklis Lietuvoje. Labiausiai buvome nustebinti fakto, kad spektaklio baigtis visiškai priklauso nuo salėje vaidinimą stebinčių žiūrovų. Visas veiksmas vyko kirpykloje, virš kurios gyveno garsi pianistė. Vieną dieną kirpykloje apsilankė inspektorius ir pranešė, kad muzikantė nužudyta. Įtariamaisiais tapo visi kirpykloje esantys žmonės, o kas kaltas, sprendėme mes-žiūrovai. Uždavinėjome įvairius klausimus, padėjome inspektoriui atkurti visą veiksmų eigą. Gavome tikrai gerą juoko dozę. Esame labai dėkingi savo auklėtojai Dianai Freibergienei už labai įdomią išvyką.

3g klasės mokinė Mintarė Simonaitytė

Lap
16
2015

Pirmokų popietė „Žiemgalos“ muziejuje

Lapkričio 13 d. Žeimelio gimnazijos pirmokai apsilankė „Žiemgalos“ muziejuje. Muziejaus vedėja Daiva Srupskelytė įdomiai papasakojo apie muziejaus eksponatus. Mažieji muziejaus lankytojai atidžiai klausėsi. Po to vedėja sulaukė daug pirmokų klausimų. Jie labiausiai domėjosi anksčiau naudotomis mokyklinėmis priemonėmis: penalais, „karmonais“, rašalinėmis. Mergaitės atidžiai apžiūrinėjo senovinius papuošalus. Berniukų akys krypo į kareivišką šalmą, šovinius.

Mokiniai ne tik apžiūrėjo muziejaus eksponatus, bet gavo ir užduotį – nupiešti labiausiai patikusį muziejaus eksponatą. Daugiausiai mokiniai piešė mokyklines priemones, kalvių nukaltas saulutes, šovinius, kardus.

Mokinių darbų parodėlę aptarė ir įvertino šiaulietis dailininkas Valdemaras Barakauskas. Po parodos atidarymo muziejaus vedėja pirmokus vaišino lietuviška gira, saldumynais ir visi kartu žaidėme lietuvių liaudies žaidimus.

Daugelis pirmokų Žeimelio muziejuje buvo pirmą kartą. Jiems taip patiko, kad sutarėme su vedėja susitikti muziejuje dar kartą. Planuojame tai padaryti iki šv. Kalėdų: iš vaško liesime kalėdines žvakutes, kuriomis per šventes nudžiuginsime savo artimuosius.

 

1 kl. mokytoja Lena Zapalskienė

Lap
09
2015

Integruota geografijos pamoka Žagarėje

2015 metų spalio 15 dieną mes, 3g ir 4g klasių mokiniai, lydimi geografijos mokytojo Jono Petraičio ir direktorės Vilmos Kaminskienės, patraukėme į išskirtinę geografijos pamoką Žagarėje. Vos atvykę aplankėme Žagarės dvaro muziejų, kuriame apžiūrėjome įspūdingą medžioklės trofėjų ekspoziciją, susipažinome su Žagarės miesto istorija. Po apsilankymo muziejuje vykome į senąją Žagarės bažnyčią, apžiūrėjome koplyčios vidų, išklausėme legendą apie žagariečių šventąja laikomą Barborą Žagarietę, iš arti matėme jos atminimui sukaltą karstą. Kaip jaunieji geografai norėjome daugiau sužinoti apie Žagarės geografiją, tad gidės lydimi nuvykome prie Žagarės dolomito atodangos, aplankėme Žagarės regioniniame parke esantį Žagarės ozą, Žvelgaičio piliakalnį. Kelionę baigėme pasivaikščiojimu Žagarės dvaro parke. Namo keliavome kupini įspūdžių ir vildamiesi, kad sulauksime ir daugiau tokių įdomių, išvykose vedamų pamokų.
Agnė Bulytė, 4g klasės mokinė

Lap
02
2015

Metodinė- praktinė konferencija Žeimelio gimnazijoje

Šiuolaikinės mokyklos centre – nauja mokinių karta. Šiai kartai mokytis turi būti įdomu. Geros mokyklos šiandien ieško atsakymo į klausimus: ko reikia mokykloje, kad pamokose mokiniams būtų įdomu ir mokymasis apimtų visų bendrųjų  kompetencijų ugdymą.
Žeimelio  gimnazijos mokytojai pabandė atsakyti  į šiuos klausimus. Spalio 26 dieną gimnazijoje vyko rajoninė metodinė – praktinė  konferencija „Įdomi pamoka“. Konferenciją atidarė gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė. Susirinkusius rajono pedagogus  daina   „Nėra  to blogo, kas neišeitų į gera …“ pasveikino mergaičių ansamblis, vadovaujamas Irminos Nogobodienės. Įžanginį pranešimą  „Įdomi pamoka ir ugdymo plano galimybės“  skaitė direktorės pavaduotoja Danė Gakienė. Jį išklausę, mokytojai išsiskirstė dirbti  dviem grupėm: mokytojai  dalykininkai ir pradinių klasių mokytojai.
Mokytojų dalykininkų grupėje apie integruotų pamokų sėkmingumą, privalumus mokant ir mokantis gamtos mokslų kalbėjo mokytojai Simona Dovidonienė,  Saulius Žilinskas bei Lygumų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja  Daiva Balčiūnienė. Pamokos netradicinėje aplinkoje – vienas iš būdų, padedantis labiau sudominti, motyvuoti mokinius. Apie įdomias, netradicines pamokas  pasakojo Dalia Petraitienė ir  kolegė iš Lygumų Ilona Miežienė. Kad mokyklai naudingi mokinių kuriami dirbiniai motyvuoja, įrodė technologijų mokytojas Saulius Zapalskis.   Apie lietuvių kalbos pamokose mokinių kūrybiškumo ugdymą kaip  svarbų sėkmingų pamokų veiksnį kalbėjo Vita Songailienė.  Kuo sudominami mokiniai, kuriantys karikatūras geografijos pamokose, pasakojo Jonas Petraitis.  Savo sukurtą mokymo priemonę,  skirtą mokymo sunkumų patiriantiems mokiniams,  kuri paįvairina ugdymą, sudomina mokinius, žadina jų motyvaciją mokytis ir išlaiko dėmesį visą pamoką,  pristatė Zinaida Naudžiūnienė ir viena iš straipsnio autorių Diana Freibergienė.  Įdomiems kūno kultūros užsiėmimams  naudojamų priemonių  galimybes demonstravo  Eglė Saudargaitė. Išklausę pranešimus, konferencijos dalyviai ir svečiai trumpai pasidalino savo pastebėjimais, mintimis apie konferencijoje pristatytus būdus ir   metodus, kaip pagerinti pamokų kokybę bei sudominti mokinį.
Antroji konferencijos dalyvių grupė, susidedanti iš gausiai susirinkusių rajono pradinių klasių mokytojų, sprendė savo svarbias problemas. Kaip aktyvinti mokinius  pamokose naudojant naujausias technologijas, pasakojo ir demonstravo  Nijolė Bernotaitė savo pranešime „Smart lentos panaudojimas“. Mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinę veiklą, nukreiptą į mokinių edukacinį lavinimą,  trumpai pristatė  šių eilučių autorė Onutė Gigaliūnienė. Mokytoja iš Lygumų pagrindinės mokyklos Jūratė Balašauskaitė  daug dėmesio skiria ekologinių problemų sprendimui ir moko mokinius panaudoti antrines žaliavas dailės ir technologijų pamokose. Jos kolegė Ilona Dūdėnienė, susižavėjusi skrebinimo technika, stengiasi to išmokyti  ir savo mokinius. O į pačius svarbiausius  praktinius klausimus: kaip paruošti mokinius standartizuotiems testams, kur glūdi gero mokinių raštingumo mokymo paslaptis,- atsakymus rasti stengėsi visos konferencijos dalyvės diskusijoje, kurią vedė Lena Zapalskienė. Po trumpo darbo grupėse konferencijos rezultatus trumpai reziumavo Pakruojo suaugusių ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė bei Švietimo skyriaus vyr.specialistė Gražina Plungienė.
Pasibaigus konferencijai dalyviai apžiūrėjo klases, mokyklą ir dar ilgai tarpusavyje diskutavo mokyklos valgykloje vaišindamiesi arbata bei skaniom bandelėm.

Žeimelio gimnazijos  metodinės tarybos pirmininkė  Diana Freibergienė,
pradinių klasių vyr.mokytoja Onutė Grigaliūnienė

Spa
21
2015

Susitikimas su archeologais

Praėjusią savaitę Kairelių kaime ekspediciją surengė Klaipėdos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas, profesorius, habl. dr. Algirdas Girininkas. Eksperimentus atliko doktorantai: Gvidas Slah, Tomas Rimkus bei bakalauro studijų studentai Vilius Memgaudis ir Marius Mačiulaitis.

Vyko akmens amžiaus įrankių gamyba, susitikimas su apylinkių gyventojais, grupei 3g. kl, gimnazistų, lankančių dailės užsiėmimus ir kraštotyros būrelį, buvo pravesta pamoka netradicinėje aplinkoje.

Kairelių kaimo istoriją Žeimelio valsčiaus monografijoje išsamiai aprašė kraštietė, žurnalistė, redaktorė Audronė Škiudaitė – Girininkienė. Gyvendama Vilniuje ji visą laiką jautė didžiulę trauką šiam kraštui. Į neseniai įsigytą savo senelių sodybą jos vyras, archeologas, prof. habl. dr. Algirdas Girininkas pasikvietė savo studentus.

Susitikimų su gyventojais ir moksleiviais organizatore tapo ponios Audronės mokslo draugė Raimonda Gasperavičienė.

Vieną vakarą grupei žmonių iš Joniškio kilęs Klaipėdos universiteto doktorantas Gvidas Slah pasakojo apie kelionę į savo tėvo gimtinę, esančią Pietų Afrikoje, netoli Alžyro. Įdomiai ir išraiškingai Gvidas pateikė to krašto istoriją, kalbėjo apie berberų gentį, žmonių buitį, papročius, tradicijas, pasakojimą pagyvino nuotraukomis.

Smagiai ir turiningai praėjo  vakaras.

Į panašų susitikimą atvyko  dailės ir technologijų mokytoja Inga Strižigauskienė su 3g. kl. gimnazistais, lankančiais dailės pamokas, ir tos pačios klasės kraštotyrininkai su  būrelio vadove.

Netradicinė pamoka vyko ramybe dvelkiančiame sode. Ant stalelio buvo sudėta žaliava ir jau pagaminti akmens amžių menantys įrankiai iš titnago, rago, kaulo:  gremžtukai, peiliai, kirvukai, žvejybos ir medžioklės reikmenys.

Doktorantas Gvidas pasakojo apie eksperimentinę archeologiją, supažindino su įrankių gamyba ir jų paskirtimi.

Tomas kalbėjo apie titnago paruošiamą skaldymui ir siuntė per rankas ką tik atskeltus gabalėlius.

Vilius rengia bakalauro darbą, kuriame tyrinėja molio gaminių masės struktūrą. Būsimas archeologas demonstravo savo lipdinius ir pasakojo apie jų gamybos technologijas.

Profesorius Algirdas Girininkas kalbėjo apie archeologo profesiją, su kokiais mokymo dalykais ji siejasi, kvietė atvykti besidominčius šia sritimi. Parodė sodyboje iškastą duobę ir papasakojo, kaip iš beržo tošies lydo dervą, kaitina titnagą ir dega molio dirbinius. Pasakojo apie  buvusioje  Kairelių kaimo gyvenvietėje randamus akmens amžiaus eksponatus.

Pamokos dalyviai įdėmiai apžiūrinėjo įrankius, patys bandė įskelti ugnį, įtempti lanką, visi stebėjo Gvido pagamintos strėlės skrydį per sodą, ragavo sodybos šeimininkės vaišių.

Raimonda Gasperavičienė padėkojo už šiltą, malonų priėmimą ir įdomią pamoką netradicinėje aplinkoje.

 

Regina Noreikienė

Kraštotyros būrelio vadovė

Spa
21
2015

Mokomės kurti verslą

Šių metų spalio 7dieną mes, Ig klasės mokiniai, lydimi technologijų mokytojų Ingos Strižigauskienės ir Sauliaus Zapalskio apsilankėme A. Valantino medienos perdirbimo įmonėje. Vos atvykusius mus pasitiko viena iš savininkių- Dalia Valantinienė. Ji mums aprodė įmonę. Žiūrėjome apie šios įmonės veiklą sukurtą filmuką, todėl sužinojome, kad Arūno Valantino įmonė yra įkurta 1996 metais, o nuo 2002 metų pagrindine įmonės veikla tapo medienos apdirbimas bei medinių padėklų gamyba ir eksportas. Apžiūrinėdami įvairius įrenginius pastebėjome, kad čia dirba ne tik vyrai, bet ir moterys. Kai viską apžiūrėjome, savininkė mus pakvietė į dukros Eglės ir sūnaus Žygimanto bendrovės ,, ŽygEglė” pastatą. Čia galėjome uždavinėti kilusius klausimus. Beje, buvome pavaišinti gardžiais saldainiais ir obuoliais. Tikrai ne vieno iš mūsų dėmesį patraukė kieme stovintis automobilis ,, Ford Shelby”. Manau, tai buvo mums puikus pavyzdys, kad norint pasiekti savo svajonę ar tikslą reikia sunkiai dirbti.

Spa
19
2015

Diena rajono savivaldybėje

Spalio 13 d. aštuoni  4g ir 3g klasių mokiniai vyko į Savivaldos  dieną rajono savivaldybėje. Jie  susipažino su savivaldybės veikla, funkcijomis,  įgijo supratimą apie savivaldos procesus. Gimnazistai buvo ,,įdarbinti“ kabinetuose. Kai kurie specialistai turėjo net po kelis pagalbininkus, panorusius užimti vienokias ar kitokias pareigas. Agnė pasirinko mero patarėjos pareigas, Remigijus- informacinių technologijų specialisto, Mintarė- teisės skyriaus specialisto, Eglė- finansininko, Austėja- architekto , Justas- ekologo pareigas. Moksleiviai drauge su tikraisiais savivaldybės specialistais dirbo iki pietų. Už iniciatyvumą ir aktyvumą  jaunimui dėkojo mero patarėja Rūta Sausienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Marius Senulis. Pasidalinę įspūdžiais apie nuveiktus darbus, moksleiviai susitiko su Pakruojo rajono savivaldybės tarybos atstovais Gintaru Šurna, Virginijum Kacilevičiumi ir  Jonu  Jurgeliūnu. Mokiniai  klausinėjo politikų, kas juos paskatino „eiti į politiką“, kokių profesijų atstovai jie yra, kaip dirba rajono taryba. Tarybos nariai stengėsi paprastai ir aiškiai išdėstyti pagrindinius tarybos veiklos principus, klausinėjo moksleivių, kokie svarbiausi įstatymai reglamentuoja vietos savivaldą, kelių partijų atstovai dirba taryboje, domėjosi, kiek moksleivių palaikytų elektroninio balsavimo idėją, paskatino visiems būti aktyviems ir pilietiškiems. Tos dienos patirtis savivaldybėje mokinius nuteikė rimtai  pamąstyti apie asmeninės profesinės karjeros projektavimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Almonaitienė

 

Spa
15
2015

Kaip pradinukai košę valgė

    Kas nežino vaikiškos dainelės „Virė virė košę“? Spalio 9 dieną visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Skani košė“ ir galėjo patys „išsivirti“ skanios košės. Tereikėjo tik pripilti karšto vandens į „Malsenos“ pagamintos sausos košės indelį ir išmaišyti. Kol košė brinko, mokiniai padarė smagią mankštelę, kalbėjo apie tai, kokias košes valgo namie. Trečiokai net suspėjo padaryti tyrimą ir išsiaiškinti, kokią košę labiausiai mėgsta. Populiariausia manų košė.

Paskui visi valgė košę. Vaikai gardžiavosi skanėstu ir gyrė. Kam buvo per sotu, nešėsi namo. Dar mokiniai gavo dovanų pažintines knygeles apie košes ir sveiką mitybą. Smagias užduotis vaikai atliko namie ir klasėje jas aptarė. „Skani“ akcija visiems labai patiko.

Pradinių klasių mokytoja Onutė Grigaliūnienė

Spa
14
2015

Mokytojų diena

Tradicinė mokykloje šventė šiais mokslo metais prasidėjo mokytojų fotosesija ir dalyvavimu spalvingiausios mokytojų nuotraukos konkurse. Mokiniai mokytojus į šventę sukvietė spalio 5 dieną. Tą penktadienį dvyliktokai vedė pamokas bei organizavo šventinį koncertą, o kitų klasių mokiniai mėgavosi „naujais“ mokytojais ir nekantravo pristatyti savo numerį.

Puikiu pasirodymu koncertą pradėję mokytojai klausėsi kiekvienos klasės sveikinimo, linkėjimų. Dvyliktokai mokytojams,  nugalėjusiems įvairiausiose nominacijose, teikė „prizus“, o renginio pabaigoje skyrė pačius nuoširdžiausius žodžius ir gėles. Po smagaus ir linksmo renginio gimnazijos direktorė V. Kaminskienė dėkojo dvyliktokams už koncertą ir taip pat pasveikino mokytojus su jų profesine švente.

Ankstesnės naujienos «